top banner
  • slider_pic_01.jpg
  • slider_pic_01_2.jpg
  • slider_pic_02.jpg
  • slider_pic_02_2.jpg
  • slider_pic_03.jpg
  • slider_pic_03_2.jpg
  • slider_pic_04_2.jpg
Στην εταιρεία μας η έννοια service δεν περιορίζεται στην βασική αντικατάσταση των αναλώσιμων ανταλλακτικών, πρωταρχικός ρόλος του service είναι ο γενικός έλεγχος όλων των συστημάτων του αυτοκινήτου, η καταγραφή των ελλείψεων και η άμεση ενημέρωση του πελάτη πριν την αντικατάσταση τους.